Waterputten

WaterputWaterputWaarom een project rond waterputten?
In Cambodja is er in het moessonseizoen een enorme wateraanvoer. Alle rivieren en meren staan dan gezwollen. Helaas is de kwaliteit van het water allesbehalve. Ten gevolge van talloze insecten, uitwerpselen van mens en dier, klei-erosie en zo meer, is dit oppervlaktewater absoluut niet geschikt voor menselijke consumptie. Gelukkig zijn er bronnen die gefilterd grondwater voortbrengen. Maar soms zijn die op meer dan 20 km van dorp of woonkern verwijderd, soms zijn die ook droog.
Daarom willen wij met onze VZW-werking in de verschillende provincies waterbronnen (-putten) van drinkbaar water voorzien. Zodoende moeten o.m. bejaarde mensen geen kilometers meer afleggen voor watervoorziening. De hygiënische omstandigheden kunnen er bovendien alleen maar op verbeteren.
De realisatie van de waterputten is voorzien in de volgende provincies: Takeo, Svay Reang, Siem Reap en Battambang. De bouw van een waterput kost ongeveer 1.000 à 2.000 USD, dit komt ongeveer overeen met 1.500,00 Euro. Eén waterput volstaat om een honderdtal gezinnen te voorzien van drinkbaar water.

Fotodossier: waterputten