Schoolgebouwen

Het onderwijs in Cambodja staat op een laag pitje. Er is een gebrek aan degelijke gebouwen, bekwame leerkrachten, didactisch materiaal, … Onderwijs in Cambodja is de zaak van de rijken, de minderbedeelden zijn gedoemd om “dom” te blijven.

Jaar 1998: Basisschool Rôle ChroukBasisschoolBasisschool
Een eerste project van de VZW was het steunen van de lokale school in de provincie Banteay Mean Chey, Phûm Rôle Chrouk, Srok Preah Néth Preah (Chay’s geboortedorp, 80 km van de grens van Thailand).
Samen met enkele collega’s van het Technisch Instituut H. Familie te Ieper startten wij dit project op in maart 1997. Nadat de nodige fondsen werden ingezameld, werden er contacten gelegd met architect en aannemer. Het nieuwe gebouw zou plaats bieden aan een 5-tal klaslokalen.
In de zomer van 1998 werd het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Fotodossier: basisschool Rhôle Chrouk

Jaar 2000: Tweede schoolgebouw Rhôle Chrouk
In 1999 werken de werken gestart voor een tweede schoolgebouw, bedoeld voor de oudere leerlingen. In juli 2000 werd dit gebouw feestelijk in gebruik genomen, in aanwezigheid van de bestendig gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen, wijlen de heer Werner Vens en van de schepen van onderwijs van de stad Ieper, mevrouw Marieke Cloet.

Jaar 2002: Vormingscentrum

Fotodossier: opening vormingscentrum

Jaar 2004: Gebouw voor technisch onderwijs te Rhôle Chrouk

Jaar 2005: Lagere school te Takeo

 • Afwerking basisschool Takeo,

 • Opening basisschool in juli Takeo,

 • Opsturen van ± 900 kilo medicijnen

 • Project voor studentenhome in Phnom Penh

 • Opleiding van enkele studenten in vreemde talen (Engels en Frans)

 • Boren van waterputten in de verschillende streken van Cambodja.

Jaar 2006:

 • Oprichten van een weeshuis in Stung Chhay en renoveren van bestaande weeshuis.
 • Materiaal aankopen voor de weeskinderen.
 • Aanboren van waterputten in de verschillende streken van Cambodja, verder uitwerken van de geplande uitbreiding in verschillende provincies.
 • Studenten vreemde talen (Engels en Frans) laten studeren.
 • Het project van de studentenhome: fundering plaatsen + omheining.

Jaar 2007:

 • Aankoop van grond voor het plaatsen van het weeshuis.
 • Studenten vreemde talen (Engels en Frans) laten studeren.
 • Aanboren van waterputten met de steun van de Rotary Club International, in het bijzonder van de Rotary Club in Ronse.

Jaar 2008:

 • Starten met het bouwen van het weeshuis in Stung Chhay.
 • Studenten vreemde talen (Engels en Frans) laten studeren.
 • Finaliseren van het aanboren van waterputten met de steun van de Rotary Club International, in het bijzonder van de Rotary Club in Ronse.
 • Project Chamcar Bei

2009

 • Project Rolechrouk: bouwen van het nieuwe schoolgebouw van een middelbare school.
 • Project om studenten te laten verder studeren aan de universiteit.
 • Project om het meisje van een arm gezin te laten studeren tot 18 jaar.

2010

 • Project Rolechrouk: verder afwerken van het nieuwe schoolgebouw van een middelbare school.
 • Project om studenten te laten verder studeren aan de universiteit.
 • Project om het meisje van een arm gezin te laten studeren tot 18 jaar.

2011

 • Project Rolechrouk: verder afwerken van het nieuwe schoolgebouw van een middelbare school.
 • Project om studenten te laten verder studeren aan de universiteit.
 • Project om het meisje van een arm gezin te laten studeren tot 18 jaar.

2012

 • Project Rolechrouk: Opening van het nieuwe schoolgebouw van een middelbare school.
 • Project om studenten te laten verder studeren aan de universiteit.
 • Project om het meisje van een arm gezin te laten studeren tot 18 jaar

2013

 • Studenten vreemde talen (Engels en Frans) laten studeren.
 • Een kansarme gezinnen verder ondersteunen om de kinderen naar school te sturen.
 • Het gebouw van een technische school in de provincie Banteay Mean Chey afwerken: voorzien van meubilair.

2014

 • Samenwerken met Humasol om de lager school te voorzien van elektriciteit door middel van zonne-energie.

2015

 • Samenwerken met Humasol om de lager school te voorzien van elektriciteit door middel van zonne-energie, watertoren en waterverdeling.

2016

 • Fondsenwerving om de lagere school verder uit te breiden.
 • De eerste steenlegging voorzien in november 2016