Projecten

Onze vzw Banteay Mean Chey (BMC)-Cambodia stelt zich voornamelijk tot doel het onderwijs in Cambodja optimale kansen te bieden. We gaan uit van het standpunt dat ontwikkeling van een land voornamelijk via het onderwijs gebeurt.

Sedert 1997 zijn we er al in geslaagd de nodige fondsen en subsidies bijeen te krijgen om een aantal lagere en secundaire scholen in provincie Banteay Mean Chey op te richten. We zijn daarvoor o.m. de stad Ieper en de provincie West-Vlaanderen zeer dankbaar. We mochten ook reeds rekenen op talrijke sponsors zoals Rotary Ronse en van zeer veel milde schenkers.

Thans willen we ook studenten die hogere studies willen aanvatten betere kansen geven. We stellen vast dat heel wat jongeren die universitaire of hogere studies willen aanvatten – en dit kan alleen in de hoofdstad Phnom Penh – moeilijkheden ondervinden om studentenkamers tegen een redelijke prijs te vinden.

Na al onze inspanningen om leerlingen voldoende kennis bij te brengen in het secundair onderwijs, vinden wij het onterecht dat zij dan omwille van onvoldoende studentenhuisvesting geen universitaire studies zouden kunnen aanvatten. Een van de weinige economische troeven van Cambodja is de toeristische sector.

Teneinde die optimale kansen te geven is er nood aan jongeren die meertalig zijn. Hierbij denken we voornamelijk aan de talen Frans (Cambodja’s tweede taal) en Engels. Een goede talenopleiding kan deze nood lenigen. Professoren en leerkrachten uit België of andere Europese landen kunnen bereid gevonden worden om in Cambodja les te geven, mits we over de nodige fondsen beschikken om hun verblijf te betalen.

Verder is ook de landbouw niet onbelangrijk, en zijn dus dringend landbouwingenieurs wenselijk. Bij technische steun uit Westerse landen, b.v. machines e.d.m. zijn wij dankbaar, maar het onderhoud van een machinepark heeft nood aan goed geschoolde technici en ingenieurs.